Thành viên

Chủ đề thuộc danh mục 'DIỄN ĐÀN NÔNG DÂN HỢP TÁC - FARMERS COOPERATION FORUM' được đăng bởi Ban thư ký, 07/12/2015

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN

1. Danh sách thành viên sáng lập được Cục Kinh tế hợp tác và PTNT công nhận.

2. Các HTX, THT, Hội cử đại diện tham gia Diễn đàn trên tinh thần tự nguyện, có điều kiện.

3. Các điều kiện thành viên Diễn đàn: là đại diện của tổ chức kinh tế hợp tác đang hoạt động, có sự giới thiệu của Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố hay Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và của 1 thành viên sáng lập của Diễn đàn.

4. Danh sách thành viên được Ban quản trị bổ sung, cập nhật thường xuyên.

5. Thủ tục hành chính kết nạp thành viên mới và hình thức đóng phí thành viên do Ban quản trị Diễn đàn quy định

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIỀN

1. Quyền thành viên:

- Các thành viên được trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các thành viên; tư vấn trực tiếp miễn phí bởi các chuyên gia thông qua trang web tương tác của Diễn đàn do PHANO và Liên minh NN trợ giúp xây dựng và quản trị trong 3 năm đầu, tham gia góp ý chính sách trực tiếp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và các hoạt động chung của Diễn đàn.

- Thành viên có quyền làm việc trực tiếp với Ban Quản trị Diễn đàn về bất kỳ vấn đề nào có liên quan tới hoạt động của Diễn đàn và mối quan tâm của hợp tác xã, tổ hợp tác.

- Thành viên có quyền tự ứng cử bất kỳ vị trí nào trong Ban Quản trị Diễn đàn.

2. Nghĩa vụ thành viên

- Thành viên chịu trách nhiệm duy trì thông tin liên lạc với Ban Quản trị Diễn đàn, Ban Thư ký, gửi các thông tin cập nhật về sự phát triển của tổ chức theo yêu cầu, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan và hoạt động của thành viên nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và kiến thức để cùng xây dựng Diễn đàn.

- Thành viên có nghĩa vụ tham gia đầy đủ, tích cực vào các chương trình và hoạt động của Diễn đàn Các thành viên có trách nhiệm đóng góp Hội phí, công sức và huy động các nguồn lực hỗ trợ họat động, xây dựng Diễn đàn theo hướng dẫn của Ban quản trị.

- Các thành viên có nghĩa vụ tuân thủ tôn chỉ mục đích, nguyên tắc hoạt động và các quy định của Diễn đàn và Luật pháp Việt nam. Nếu vi phạm quy định, các thành viên có thể bị Ban quản trị chấm dứt tư cách thành viên.

3. Tư cách thành viên của HTX, THT sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Không còn nhu cầu không tham gia là thành viên Diễn đàn.

- Không giữ thông tin liên lạc và không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của Diễn đàn trong 2 năm. Ban Quản trị Diễn đàn sẽ thông báo bằng văn bản.

- Không tuân thủ Quy chế hoạt động cũng như các chính sách, hướng dẫn của Diễn đàn./.


ĐỂ LẠI LỜI NHẮN


Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

  • Đang online : 1
  • Ngày hôm nay : 0
  • Trong tháng này: 0
  • Tổng số lượt truy cập : 806840
  • Tổng số bài viết : 212
  • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;