Cơ cấu tổ chức

Chủ đề thuộc danh mục 'DIỄN ĐÀN NÔNG DÂN HỢP TÁC - FARMERS COOPERATION FORUM' được đăng bởi Ban thư ký, 07/12/2015

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Sáng lập, Ban quản trị

- Diễn đàn hình thành theo sáng kiến của Cục Kinh tế hợp tác & PTNT và Oxfam. Hội Khoa học Phát triển Nông thôn (PHANO) và Liên minh Nông nghiệp hỗ trợ kỹ thuật.

- Các đại diện Tổ chức kinh tế hợp tác trực tiếp vận hành và quản trị Diễn

đàn.

- Ban quản trị Diễn đàn được bầu ra bởi các thành viên sáng lập. Ban Quản trị bao gồm 23 thành viên với sự nhất trí của đa số thành viên Diễn đàn, đảm bảo thành phần đại diện cho vùng miền, loại hình tổ chức kinh tế họp tác, đại diện Cục KTHT, PHANO/Liên minh Nông nghiệp, Trường quản lý cán bộ Nông nghiệp II.

- Ban Quản trị Diễn đàn cử Chủ tịch và 04 Phó chủ tịch Diễn đàn, 8 Trưởng vùng.

- Nhiệm kỳ Ban quản trị là 3 năm. Ban quản trị được bầu tại cuộc họp Diễn đàn toàn quốc. Cuộc họp thứ nhất đã diễn ra ngày 30/7/2015.

- Tư cách thành viên Ban quản trị Diễn đàn sẽ bị đình chỉ hoặc chấm dứt trong các trường họp sau: Không còn nhu cầu tham gia Ban quản trị Diễn đàn; Không triển khai hoạt động theo kế hoạch Ban quản trị Diễn đàn giao hoặc không tham gia vào 3 kỳ họp liên tiếp của Ban quản trị Diễn đàn.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký Diễn đàn gồm 6 thành viên đảm nhiệm các công việc do Ban Quản trị lựa chọn và phân công. Trong nhiệm kỳ đầu Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, PHANO/Liên minh NN huy động nhân lực giúp đảm nhiệm Ban thư ký.

- Công việc Ban thư ký gồm thông tin liên lạc, hỗ trợ quản trị website và các công việc hỗ trợ hành chính, hậu cần cho Ban Quản trị.

3. Các nhóm công tác

- Các nhóm công tác bầu Trưởng nhóm, điều phối và tổ chức hoạt động theo các chuyên đề cụ thể như:

(1) Cung ứng dịch vụ

(2) Tín dụng nội bộ

(3) Tiêu thụ sản phẩm

(4) Chăn nuôi

(5) Thủy sản

(6) Hoa, rau, quả an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận

(7) Quyền lợi nông dân trong liên kết họp tác

(8) Các chủ đề khác (mở theo đề xuất và nhất trí của thành viên)

- Các nhóm Trưởng nhóm công tác hoạt động theo cơ chế tự nguyện, được Ban quản trị thông qua.

- Các thành viên có thể đăng ký tham gia nhiều nhóm công tác khác nhau.

- Các nhóm thành viên có thể đề xuất thành lập các nhóm công tác mới theo nhu cầu.

4. Ban tư vấn

- Ban Tư vấn Diễn đàn gồm các chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước, có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực kinh tế họp tác, liên kết trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp do Cục KTHT, PHANO và FAO hỗ trợ thành lập.

- Các thành viên Ban tư vấn có quyền xin chấm dứt hoạt động sau khi thông báo với Cục Kinh tế họp tác và PTNT.ĐỂ LẠI LỜI NHẮN


Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

  • Đang online : 1
  • Ngày hôm nay : 0
  • Trong tháng này: 0
  • Tổng số lượt truy cập : 806840
  • Tổng số bài viết : 212
  • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;