Nội quy / Điều lệ

Chủ đề thuộc danh mục 'DIỄN ĐÀN NÔNG DÂN HỢP TÁC - FARMERS COOPERATION FORUM' được đăng bởi Ban thư ký, 07/12/2015

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên gọi và hình thức tổ chức

Diễn dàn “Nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (gọi tắt là Diễn đàn) là mạng lưới tự nguyện của những đại diện của các tổ chức nông dân (HTX, THT, Hội), tự điều hành và quản trị, dưới sự hỗ trợ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Hội khoa học phát triển nông thôn (PHANO), Liên minh Nông nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế quan tâm khác.

2. Nguyên tắc hoạt động

Diễn đàn là một tổ chức hoạt động theo nguyên tắc Tự nguyện, Dân chủ, Minh bạch, Đoàn kết, Sáng tạo. Thành viên tham gia có điều kiện. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT công nhận danh sách các thành viên sáng lập.

3. Vai trò các bên

Trong giai đoạn đầu, vai trò hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước, tổ chức phi Chính phủ , cá nhân có ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng hoạt động cho mạng lưới, song về bản chất và lâu dài, những lãnh đạo nông dân thành viên mạng lưới là người làm chủ, vận hành, phát triển mạng lưới của mình.

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT kiến nghị Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho Diễn đàn. Ban Quản trị Diễn đàn sẽ huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển và mở rộng Diễn đàn.ĐỂ LẠI LỜI NHẮN


Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

  • Đang online : 1
  • Ngày hôm nay : 0
  • Trong tháng này: 0
  • Tổng số lượt truy cập : 806840
  • Tổng số bài viết : 212
  • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;