Tôn chỉ mục đích

Chủ đề thuộc danh mục 'DIỄN ĐÀN NÔNG DÂN HỢP TÁC - FARMERS COOPERATION FORUM' được đăng bởi Ban thư ký, 07/12/2015

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

I. Tôn chỉ, mục đích

Diễn đàn hướng tới mục đích (1) thúc đẩy phong trào hợp tác kiểu mới của nông dân làm kinh tế, phát triển các tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết của nông dân trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp hiệu quả, bảo vệ quyền lợi của hộ nông dân; (2) tăng cường sự trao đổi, phối hợp, chia sẻ và học hỏi giữa các đại diện Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội thành viên của Diễn đàn, góp ý xây dựng cơ chế, chính sách và các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp, (3) phát huy sức mạnh của mạng lưới để hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam trong ban hành và thực thi có hiệu quả các chính sách liên quan.

II. Các mục tiêu cụ thể của Diễn đàn bao gồm:

1. Chia sẻ thông tin, kiến thức, các thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm từ thực tế, lý luận nhằm nâng cao hiểu biết để thực hành tốt tổ chức liên kết hợp tác trong sản xuất, cụ thể trên các khía cạnh sau:

- Lãnh đạo tổ chức, quản trị, điều hành

- Sản xuất kinh doanh

- Liên kết hợp tác

- Phát triển cộng đồng, nông thôn, bảo tồn và phát huy kiến thức bản địa

- Phổ biến chính sách, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi nông dân (trợ giúp pháp lý, tiếp cận thị trường, bản quyền/sở hữu trí tuệ và truyền thông vận động).

2. Thảo luận các vấn đề và giải pháp chính sách có tác động trực tiếp tới hiệu quả liên kết hợp tác, dưới góc nhìn của người nông dân, tiến tới trở thành “đầu mối” cho các tham vấn chính sách của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực liên quan. Tổ chức đối thoại chính sách thường kỳ nhằm diều chỉnh chính sách.

3. Thảo luận các ý tưởng, phối họp thực hiện hoạt động chung (có thể gồm các mô hình thử nghiệm hợp tác, liên kết trong sản xuất - kinh doanh nông sản, thực phẩm).

4. Thúc đẩy phong trào nông dân hợp tác, liên kết với doanh nghiệp tham gia thị trường; phát triển trên toàn quốc và hướng tới hợp tác quốc tế.

5. Biểu dương thành tích và kết quả, những sáng kiến trong xây dựng và phát triển các tổ chức hợp tác, liên kết của người nông dân. • Henrietta
  Khách
  By July 3, 2012 - 5:37 amMerely a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding design and style. “The price one pays for pursuing a profession, or calling, is an intimate knowledge of its ugly si2#&.e8d21; by James Arthur Baldwin.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN


Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

 • Đang online : 1
 • Ngày hôm nay : 0
 • Trong tháng này: 0
 • Tổng số lượt truy cập : 806840
 • Tổng số bài viết : 212
 • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;