Thảo luận kiến nghị sửa đổi quy định về phần trăm cung ứng dịch vụ cho thành viên và cung ứng ra thị trường phân chia theo tỷ lệ 68:32

Chủ đề thuộc danh mục 'Thảo luận chính sách ' được đăng bởi thuandx, 10/06/2016

  Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định: “Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên không được vượt quá mức quy định 32% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp”. Do đặc thù hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp nên sau một thời gian thực hiện, đến nay có nhiều hợp tác xã phản ánh là quy định này chưa phù hợp..
Để có căn cứ kiến nghị Chính phủ sửa đổi quy định về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp, Ban Quản trị Diễn đàn đề nghị các HTX nông nghiệp thành viên, các thành viên khác như sau:
1. Phản ánh thực tế hoạt động của hợp tác xã theo quy định tỷ lệ này (có vướng không, vướng ở loại dịch vụ nào...)
2. Trao đổi, thảo luận việc có cần thiết phải sửa đổi quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP về tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp hay không? Lý do cần phải sửa đổi để triển khai quy định này là gì?
3. Nếu sửa thì phương án sửa đổi sẽ như thế nào?

 • Janese
  Khách
  Cougnatnlatiors on having one of the most sophisticated blogs Ive come across in some time! Its just incredible how much you can take away from something simply because of how visually beautiful it is. Youve put together a great blog space –great graphics, videos, layout. This is definitely a must-see blog!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN


Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

 • Đang online : 1
 • Ngày hôm nay : 0
 • Trong tháng này: 0
 • Tổng số lượt truy cập : 806840
 • Tổng số bài viết : 212
 • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;