Tên hợp tác xã: HTXDVNN LA SƠN

Chủ nhiệm hợp tác xã: Nguyễn Hữu Dực

Địa chỉ: xa La Sơn - Bình Lục

Điện thoại: 03513868279

Email: htxdvnnlason@gmail.com

Số lượng thành viên: 2000

Lĩnh vực hoạt động hiện tại: Trồng trọt

Dịch vụ cung cấp: Thủy lợi.

Tổng giá trị tài sản trong năm: 5 vnđ

Doanh thu hợp tác xã trong năm: 2 vnđ

Tổng số vốn góp thành viên: 4 vnđ

Giới thiệu hợp tác xã:

Là HTXDVNN phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Tưới, tiêu, cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, Dịch vụ thủy nông, Khuyến nông-BVTV, gặt đập liên hoàn, làm đất, Dịch vụ 3 khâu (làm đất+gieo sạ+gặt), Nấm sạch, Dưa chuột....

Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

  • Đang online : 1
  • Ngày hôm nay : 0
  • Trong tháng này: 0
  • Tổng số lượt truy cập : 806840
  • Tổng số bài viết : 212
  • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;