Tên hợp tác xã: Hợp tác xã nông nghiệp 2 Nhơn Thọ

Chủ nhiệm hợp tác xã: Phạm Văn Tân

Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã Nhơn Thọ, Thị xã An Nhơn

Điện thoại: 056 3837145

Email: htxnhontho2@gmail.com

Số lượng thành viên: 2517

Lĩnh vực hoạt động hiện tại: Kinh doanh tổng hợp

Dịch vụ cung cấp: Thủy lợi.

Tổng giá trị tài sản trong năm: 5 vnđ

Doanh thu hợp tác xã trong năm: 6 vnđ

Tổng số vốn góp thành viên: 762 vnđ

Giới thiệu hợp tác xã:

Kinh doanh đa dịch vụ, đa ngành, đa lĩnh vực là hoạt động mà HTX nông nghiệp 2 Nhơn Thọ đang hướng tới. Thời gian qua, cùng với sự phát triển đi lên của Xã, HTX nông nghiệp 2 Nhơn Thọ đã đóng góp những kết quả quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng không ngừng tăng lên. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa; giá trị trên một đơn vị diện tích tăng lên. Đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung gắn với tiêu thụ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là sử dụng các loại giống mới có hiệu quả, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. HTX liên kết với các Doanh nghiệp xây dựng Cánh đồng mẫu lớn kết hợp sản xuất giống để thực hiện việc tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần thực hiện thành công tiêu chí số 10 (thu nhập), số 13 (hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả). Ngoài ra, HTX còn mở rộng các dịch vụ mới như: quản lý và tổ chức dịch vụ mai táng và xây dựng mộ phần theo yêu cầu của nhân dân trên địa bàn xã (thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường); quản lý, khai thác, kinh doanh chợ (thực hiện tiêu chí số 7 về chợ nông thôn) Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Qua đó đã góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo trong nông nghiệp, nông thôn, từng bước hoàn thành xã nông thôn mới vào năm 2020. Để thúc đẩy HTX phát triển bền vững, rất mong các Doanh nghiệp có nhu cầu cùng hợp tác liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp,

Ngôn ngữ - Language

Thăm dò ý kiến


Xem kết quả

Thống kê

  • Đang online : 98
  • Ngày hôm nay : 203
  • Trong tháng này: 3293
  • Tổng số lượt truy cập : 700225
  • Tổng số bài viết : 212
  • Tổng số thảo luận : 78

Đối tác

Diễn đàn nông dân hợp tác
Viet Nam Farmers' Cooperation Forum
Chủ tịch diễn đàn: Ông Lê Đức Thịnh;
Điện thoại: 0904 121 053; 
Email: leducthinh2010@gmail.com;